Poraďte se se svým advokátem

+420 567 550 213

právník

Advokátní kancelář Jihlava

Mgr. Marcela Hřebíčková

Potřebujete právní pomoc nebo radu advokáta? Advokátní kancelář Mgr. Marcely Hřebíčkové se sídlem v Jihlavě nabízí veškeré právní služby a poradenství ve většině oblastí práva. Služby nabízíme jak fyzickým, tak právnickým osobám.

Specializujeme se především na tyto oblasti práva:

  • pracovní právo
  • obchodní právo
  • rodinné právo
  • občanské právo
  • trestní právo
právní poradenství

Vždy se snažíme o co nejvyšší míru kvality a odbornosti právních služeb. V oboru advokacie máme dlouhodobé zkušenosti, které vždy využíváme ve prospěch klienta. Klademe důraz na individuální přístup ke klientovi a operativnost právních služeb dle požadavků klientů.

Advokátní služby Vám nabízíme za přiměřené a rozumné ceny (dle advokátního tarifu).

Poskytujeme jak jednorázové konzultace, tak dlouhodobou advokátní podporu. Služby, jako je sepisování smluv, advokátní úschova, či právní zastoupení v řízeních občanskosprávních, rozhodčích, trestních a správních je samozřejmostí.

Věříme, že se na nás s důvěrou obrátíte. Naše pracovní doba je flexibilní, můžete nás kontaktovat kdykoliv e-mailem nebo telefonicky.

Navštivte nás v naší právní poradně: